Organi Komore

Na Izbornoj skupštini Regionalne advokatske komore Tuzla, održane 04.02.2015. godine, izabrani su:

Predsjednik Regionalne advokatske komore Tuzla

 1. Telalović Mirza

Dopredsjednik Regionalne advokatske komore Tuzla

 1. Trajanovska Amira

Članovi Upravnog odbora Advokatske komore FBiH

 1. Ferizović-Kunosić Amila
 2. Gutić Vinka

Članovi upravnog odbora RAK Tuzla:

 1. MEŠIĆ AMIR
 2. MORANKIĆ AMIR
 3. SMAJIĆ AIDA
 4. DAUTOVIĆ BAHRIJA
 5. MRKAJIĆ BUDIMIR
 6. AGIĆ EDVIN

Članovi nadzornog odbora RAK Tuzla:

 1. PAŠIĆ BAKIR
 2. IBRALIĆ ASIM
 3. FERIZOVIĆ KUNOSIĆ AMILA

Disciplinske sudije RAK Tuzla:

 1. HODŽIĆ ADVIJA
 2. ULJIĆ RIZAH
 3. ABDULAHOVIĆ AGAN
 4. OSTOJIĆ ČEDOMIR
 5. ĆOSIĆ ŠESENAM

Zamjenici disciplinski sudija RAK Tuzla:

 1. JUSIĆ MUHAMED
 2. HOGIĆ ENVER
 3. IVETIĆ ALMA
 4. SARIHODŽIĆ ALJIĆ JASMINA
 5. MUKANOVIĆ EDIN

Disciplinski tužilac RAK Tuzla:

 1. MIRJANA ŠARKINOVIĆ

Zamjenici disciplinskog tužioca RAK Tuzla:

 1. PAŠIĆ BEGANOVIĆ MINKA
 2. TODOROVIĆ JADRANKA
 3. HALILČEVIĆ EMIN
 4. TANASILOVIĆ RUŽICA

Delegat za skupštinu Advokatske Komore FBih ispred RAK Tuzla:

 1. Agić Sead

Delegati za Skupštinu Advokatske komore FBiH ispred RAK Tuzla:

 1. Mešić Amir
 2. Filipović Adam
 3. Radončić Mensur
 4. Pašić Bakir
 5. Agić Edvin
 6. Sarihodžić Sead
 7. Dautović Bahrija
 8. Ibrelić Asim
 9. Trajanovska Amira
 10. Uljić Rizah
 11. Muhić Faik
 12. Šarkinović Mirjana
 13. Morankić Amir
 14. Arnautović Enver
 15. Ivetić Alma
 16. Džanić Sanela
 17. Garić Zlatko
 18. Hasanagić Samija
 19. Mujić Fadil