Category Archives: Izvještaji

Dogovor o otklanjanju sistemskih nepravilnosti

Poštovani, Premijer Tuzlanskog kantona, Bego Gutić, ministrica pravosuđa i uprave, Ivana Kulić i ministar finansija, Jakub Suljkanović, razgovarali su 22. juna 2016. sa predstavnicima Regionalne advokatske komore Tuzla. Rješenje jednog od većih problema sa kojim se susreću članovi Komore, a to je neažurnost postupanja Kantonalnog suda u Tuzli, prema riječima premijera Gutića, je u podizanju […]

Read More